Обща информация:

ПЛОЩ: 41 285 км2 – Швейцария се подразделя на три големи района с различна площ: планинската верига на Алпите на юг (простират се на 60% от територията на страната), планините Юра на север (10% от територията на страната) и Швейцарското плато в централните части (30% от територията на страната).

НАСЕЛЕНИЕ: 7 712 100 жители (по данни от 2009 година). Средната гъстота на населението е 181 души на км2. Средната продължителност на живота в Швейцария е 83,6 години за жените и 77,8 за мъжете. От началото на 20 век населението на страната се е удвоило – от 3 300 000 през 1900 до 7 712 100 през 2009. Нарастването на населението достига своя пик в периода 1950-1970. В страната има 4 официални езиканемски, говорен от 64% от населението в северните и централните части; френски, говорен от 19% от жителите на запад; италиански, говорен от 8% от населението на юг и ретроромански, говорен предимно от жителите в югоизточния кантон Граубюнден.

ВЕРОИЗПОВЕДАНИЯ: католици 47,6% от населението, протестанти 44,3%, мюсюлмани – около 4%, православни 2%. Останалата част от населението принадлежи на различни малцинствени религиозни групи или се самоопрделя като атеисти.

СТОЛИЦА: Берн (128 041 души население) е столицата на Швейцария, намира се в кантон Берн. Градът е разположен в северозападната част на страната, на река Ааре, която е ляв приток на Рейн.

ГОЛЕМИ ГРАДОВЕ: Цюрих (364 977 жители, а на агломерацията – 1 091 732 жители), административен център на кантон Цюрих. Градът е най-голямото търговско средище в Швейцария и притежава най-голямото летище в страната. Градът е разположен при изтичането на река Лимат от Цюрихското езеро и е ограден с гористи хълмове.
Женева (185 526 жители, а на агломерацията – 441 000 жители) е град в Югозападна Швейцария и е главен административен център на едноименния кантон Женева. Градът е седалище на много европейски и световни организации и е вторият по големина град в страната след Цюрих.
Базел (166 000 жители, а на агломерацията – 731 000 жители) е третият по големина град в Швейцария след Цюрих и Женева. Намира се до точката, в която се срещат границите Франция, Германия и Швейцария. Заедно с общините Риен и Бетинген образуват кантона Базел щат. Базел се разделя от река Рейн на "Малък Базел" и "Голям Базел".
Лозана, петият по големина град в страната (131 130 жители, а на агломерацията – 317 000 жители), се намира в Западна Швейцария, център на кантона Во. Разположен е във френскоговорящата част на Швейцария, на северния бряг на Женевското езеро. Там се намира и централата на МОК (Международен олимпийски комитет) и градът се определя като спортната столица на Конфедерацията.
Люцерн (население около 52 000 души) е град в Централна Швейцария, столица на кантона Люцерн. Разположен е на северозападния бряг на езерото Люцерн.

ДЪРЖАВНО УСТРОЙСТВО: Швейцария е федерална парламентарна република, като всеки кантон има свое правителство, парламент и конституция. Законодателната власт се състои от Федерално събрание с две равноправни камари - Национален съвет от 200 депутати, избирани на всеки четири години, и Съвет на кантоните. Федералният съвет е органът на изпълнителната власт, избиран на всеки 4 години, но, ако всеки един от седемте федерални съветника в него има желание, мандатът му може да бъде продължен. Швейцария е разделена на 26 кантона, но централното правителство контролира армията, железниците, пощите и международните връзки. Всяка година Съветът избира президент на Конфедерацията по принципа на старшинството, длъжност, която реално не дава особена власт над останалите, а е чисто представителна. Швейцария се слави с пряката си демокрация на управление. Поне няколко референдума се провеждат в рамките на една година, под формата на допитване за приемане или отхвърляне на важни за страната позиции в национален или международен план или за взимането на важни за кантона решения. Седалищата на над 150 международни организации се намират в Швейцария, включително на ООН, МОК, Червения кръст, който е основан в Женева през 1863 г. Швейцария от много отдавна държи на своя неутралитет, като не е участвала в международни конфликти от 1815 година до момента. Въпреки че през всички войни в съвременната история Швейцария пази неутралитет, всички мъже в страната задължително се подготвят за военна служба.

ИКОНОМИКА: Географското ѝ положение е силно стратегическо и благоприятно за развитието на външнотърговските ѝ връзки. Швейцария е сред страните с най-висок жизнен стандарт в света – по доход на глава от населението, който е около 18 пъти по-висок от този в България, се нарежда на 3-то място в Европа след Люксембург и Норвегия. Инфлацията е много ниска, а по заетост страната заема 2-ро място в света след Китай. Всичко това е предпоставка за устойчивия икономически растеж, който Швейцария поддържа през последните 10-15 години, както и за благоприятния бизнесклимат, който привлича чуждестранни капитали от цял свят.
Селското стопанство заема малък относителен дял, а селскостопанската политика е сходна с тази на ЕС – производството се субсидира от държавата, а вносът се регулира от квоти и мита. Основната част от аграрното производство се състои от животновъдството и млекодобива, тъй като голяма част от територията на страната е заета от планини – Швейцарските Алпи, известни с привлекателните си зимни курорти, както и с кравите, даващи млякото за производство на световноизвестния швейцарски шоколад. По отношение на животновъдството и млекодобива Швейцария успява да задоволи потребностите си, но по отношение на останалите селскостопански продукти страната е зависима от внос. Основната причина за това е малкият процент обработваема земя (само 10%).
Хранителна промишленост - Швейцария е страна, известна с шоколадите си. Представители на отрасъла са известни компании като Nestle Group, Kraft Foods (Milka, Jacobs, Toblerone), Lindt&Sprüngli AG и др. Продуктите на всички тези компании масово се консумират в цял свят. Потребителите ги ценят заради високите им вкусови качества. Най-голямата сред, Nestle Group, е най-голямата компания за производство на хранителни продукти в света.
Преработваща промишленост - тя заема относително голям дял в структурата на БВП, страната се е специализирала в производството на трудоемка, наукоемка и висококачествена продукция. Машиностроенето, чийто основни подотрасли са производството на текстилни машини, инструменти, прецизни уреди, електроуреди, електроника, автомобилни части, оптика и часовници заема най-голям дял в структурата на промишленото производство, както и голяма част от износа. Компаниите изнасят повече от 80% от производството си. Швейцария произвежда половината от часовниците в света, като за износ е предназначена 95% от продукцията. Средната износна цена на един часовник за 2005г. възлиза на $377.
Химическата промишленост заема второто място в структурата на промишленото производство, като същевременно заема най-голям дял в структурата на износа. Център на химическата промишленост е град Базел, а един от основните подотрасли е фармацевтичната промишленост.
Услуги - секторът на услугите заема най-голям дял в структурата на БВП на Швейцария – повече от 70%, което в стойностен обем е 3 пъти повече от преработвателната промишленост. Негови основни подсектори са банковата и застрахователна система, както и туризмът. Банковата система заема най-голям дял в сектора на услугите. Швейцария е един от водещите финансови центрове в света. Под контрола на швейцарските банки се намират огромни капитали. Успехът на страната в тази сфера се дължи на редица фактори: позицията на традиционен неутралитет, която Швейцария поддържа през различните войни, икономическата и политическа стабилност, устойчивостта на швейцарския франк, прословутата система за запазване на банкова тайна, създадена със закон от 1934 г. и др. Най-големите швейцарски банки са: на първо място UBS (Union Bank of Switzerland), която е най-голямaта финансово-управленска институция в света с глaвни квартири в Цюрих и Базел и представителства в 50 страни; на второ място се нарежда Credit Suisse Group. Туризмът е важен източник на доходи за Швейцария. Ежегодно тази иначе малка страна е в ТОП 20 по приходи от туризъм и по брой на туристите, който е приблизително 10 млн. души годишно. Туризмът е третият сектор по приходи след машиностроенето и химическата промишленост. Той заема около 3% от БВП.

Полезно е да знаете:

ОФИЦИАЛНИ ПРАЗНИЦИ: Официалните празници в Швейцария са различни в различните кантони поради федеративния характер на държавата. Празниците, които се празнуват от цялата страна са: 1 януари (Нова Година), Разпети петък, Великден, Възнесение Господне (четвъртък, 39 дни след Великден), Петдесетница (понеделник, 50 дни след Великден), 1 май (празник на труда), 15 август (Успение Богородично), 1 ноември (Задушница), 8 декември (Непорочно зачатие), 25 декември (Коледа), 26 декември (Св. Стефан).

ПАРИЧНА ЕДИНИЦА: Швейцарски франк (CHF), 1CHF = 100 сантима, 1CHF = 0.65477206 Euro

ВРЕМЕ: Гринуичко време + 1 часТОП
оферта
Майски празници 2019 в Дубровник с
полет от София на 29.04.2019 с 4 нощувки
ПРОМОЦИОНАЛНИ ЦЕНИ С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА РЕЗЕРВАЦИИ ДО 29.03.2019