На вниманието на туристите, които имат предстоящи резервации в хотелите от веригата The Roxy в Дидим

12 Септември 2019 г.
УВАЖАЕМИ ПОТРЕБИТЕЛИ,

От името на „Емералд Травел България“ ООД, свеждаме своевременно до Вашето внимание информацията, че е налице възникнала форсмажорна ситуация в хотелите от веригата „The Roxy“ в Дидим, на който форсмажор се позоваваме. Ситуацията преценяваме като извънредно обстоятелство (събитие), изцяло зависещо и дължащо се на непредвидими или непрогнозируеми събития или фактори, независещи от волята или действията Туроператора, като същата е вероятен финал от промени в акционерния капитал на Дружествата на хотелите от веригата „The Roxy“ в Дидим, промени в управляващите и менажиращи организацията на работата в същите, съответно доставящи услугата. Възможни спорове между собствениците, значителен по обем енергия и усилия, насочени към разрешаването им, са изместили нормалната грижа за Потребителите, избрали хотелите от посочената верига, за техния престой в курортния град. Допълнително възникналите временните парични затруднения, необходими за нормалното функциониране на хотелите от веригата „The Roxy“ в Дидим, рефлектират, макар и непостоянно до хората, настанени в тях и влошават неоправдано качеството и спокойствието на престоя им, като се отразяват и на качеството и разнообразието на предлаганата храна и напитки.
До Туроператора горната информация достигна чрез негови туристи, които сигнализираха, в това число и чрез оплаквания и рекламация. Кратки данни са публикувани и в бюлетин относно актуалната дейност на хотелите на територията на Република Турция. В тази връзка управителите на дружеството предприеха незабавно пътуване и лично запознаване с възникналата ситуация. На 08 септември 2019, са посетени хотелите „The Roxy Moon“ и „The Roxy SPA“. Убеждението, което се формира у управата на Туроператора при посещението, че при възникналата конфликтна ситуация между акционерите, наетият от тях персонал, без регулярно осигуряване на достатъчни по размер финансови средства за издръжка и работа, Туроператорът не може да гарантира приятен престой в хотелите, които имаха изключително добро име на пазара на туристически услуги. Приемаме, че е създадена потенциална възможност за огорчения от престоя, за което следва да се вземат превантивни мерки.
Ето защо, по отношение на вече настанените потребители, Дружеството предприе неотложни действия по преместването и настаняването им в други хотели, за да бъдат гарантирани техните интереси. Предвид многобройния брой почиващи Туристи на „ Емералд Травел България“ ООД и висока по обем заетост в останалите хотели в курортния град, преместването се случва поетапно и съобразено с възможностите на приемащото място.
По отношение на Потребителите, обаче, на които предстои пътуване и настаняване в тази верига, дружеството на Туроператора прецени, че превантивната защита на техните интереси е също належаща. При създалата се извън волята и поведението на екипа на „Емералд Травел България“ ООД ситуация, дружеството предприема действия, за да се препятства последващо разочарование у потребители, избрали хотелите от разглежданата верига. Моля да имате предвид, че при подписване на договорите за туристически пакет Туроператорът не може да предвиди, че на един по-късен етап биха възникнали затруднения и ситуации, които са извън неговата воля и възможност за контрол. Ето защо се предлага следната стратегия:
За предстоящите пътувания на туристите в близките дни е осигурено настаняване в заместващи хотели, информация за които пристигащите получават от служителите на местния партньор, натоварени да организират и съдействат при настаняването. В допълнение изразяване готовност да приемем откази от сключените договори с Потребители, които при създалата се ситуация не желаят да бъдат настанявани в заместващи хотели.
Свеждайки до Вашето внимание горните данни, Ви предлагаме следните възможности за личен избор:
Вариант № 1.Настаняване в други хотели в Дидим или Кушадасъ, които не принадлежат на разглежданата верига;
Вариант № 2.Настаняване в избран от конкретния потребител друг хотел от същата категория, но в друг курорт в съответствие с актуалните програми на Туроператора,
Вариант № 3. Прекратяване по взаимно съгласие на подписаните договори за туристически пакет без санкция за крайния потребител, ползващ се от гарантираното му законно право на отказ. От своя страна при достигнал отказ от услугата до знанието на Туроператора, същият заявява и декларира пълната своя готовност да възстановява платените суми в пълен размер на своите Потребители, подписали Договори за туристически пакет и избрали настаняване в хотелите от посочената по –горе верига на посочена от тях в отговорите им банкова сметка.
Като Ви даваме горната информация и Ви осигуряваме възможност за избор между един от трите варианта, апелираме за прилагане, от Ваша страна с повишено внимание и своевременно свеждане до знанието на дружеството Вашия отговор.
Уверяваме Ви, че „Емералд Травел България“ ООД през цялата си 20 годишна дейност работи единствено в името на клиентите си и желанието на Дружеството е те да получат услугата, за която са заплатили във вида, обема и с качеството, което очакват.
С респект към Потребителите, апелираме към разбиране във връзка със създалата се ситуация, очаквайки Вашия избор на един от предложените варианти.
Град София, 12.09.2019г.
Екипът на „ Емералд Травел България“ ООД

Всички новини ›
ТОП
оферта
Ранни записвания
Египет - Пролет 2020
КРУИЗ ПО НИЛ, нощувки в Кайро и Хургада и нощувка във влак със 7 нощувки
ОБЯВЕНИТЕ ЦЕНИ СА С ВКЛЮЧЕНИ ОТСТЪПКИ ЗА РАННИ ЗАПИСВАНИЯ ДО 30.04.2020